Program / Februar

Program for februar

Fredag d. 9. kl. 17.00
Familielovsang.

Mandag d. 12. kl. 9.30
SeniorCafé med hyggeligt samvær og servering.

Onsdag d. 21. kl. 19.30
Møde v/ Jesper Iversen, Kolding.
Tema: Nådens evangelium.
Vi begynder med bedemøde kl. 19.00.

Mandag d. 26. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ Brian Madsen.
Tema: De holdt fast ved … (ApG 2,42).

Onsdag d. 28. kl. 19.30
Generalforsamling.
Indre Mission i Kolding | Tøndervej 5, 6000 Kolding.